Svenska Jägareförbundet

Meny

April -16

Skadebilden på vallar och betesmarker har ökat något och en större uppmärksamhet till dessa områden behövs.

Det rapporteras om stora kullar och sent födda kullar. Tänk på att vuxna vildsvin är fredade till och med den 15 april. Även mindre hondjur kan vara kultingförande.vildsvinsstammen varierar stort inom länet och är störst i den nordöstra delen.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-07-18 2019-06-04