Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -16

Vildsvinsstammen upplevs som fortsatt minskande i länet och skadebilden är låg. Lokalt förekommer skador och då framförallt på vallar och betesmarker.

Nyfödda kulingar har observerats vilket kräver extra uppmärksamhet under jakten och framförallt vuxna vildsvin.
Andelen unga vildsvin är hög och ett fortsatt jakttryck på unga vildsvin rekommenderas. Med fördel kan man inrikta jakten på gyltor för att bidra till att även fortsättningsvis hålla vildsvinsstammen på en lagom nivå.
Vildsvinsjakten med hund slutar den 31 januari!
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-03-31 2019-06-04