Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj -16

Vildsvinsstammen varierar stort inom länet och är störst i den nordöstra delen. Föryngringsperioden har varit utdragen och det rapporteras ännu om nyfödda kullar. Kultingförande sugga är fredad året runt och tänk på att även ett litet hondjur kan vara kultingförande.

De nysådda åkrarna är särskilt utsatta och en ökad uppmärksamhet behövs på dessa områden. Vallar och betesmarker nyttjas fortfarande under vildsvinens födosök och det rekommenderas en ökad uppmärksamhet även där. Vid smygjakt kan man variera mellan nysådd, vall och betesmark, vilket gör att man kan hålla uppmärksamhet över större område.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-07-18 2019-06-04