Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -16

Spannmålet har växt bra och mjölkmognaden kommer tidigt. En stor uppmärksamhet behövs vid spannmålsfälten för att förebygga och minska skador.

Spannmålen kan vara hög vilket gör att det är svårt att se mindre, skjutbara, vildsvin. Samtidigt är det svårt att se om en sugga är kultingförande. Ett bra samarbete med markägare/arrendator är alltid att föredra. Om det anläggs mindre skjutgator i spannmålen gör det skyddsjakten effektivare och samtidigt ökar möjligheten till ett mer selektivt skytte.

Vallar är fortfarande utsatta och en viss uppmärksamhet kan behövas även där.

Vildsvinsstammen varierar stort inom länet och är störst i nordöstra delen. Avskjutningen inriktas efter yngre vildsvin.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-07-18 2019-06-04