Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli -16

Lokalt finns stora tätheter av vildsvin inom länet, men överlag är stammen lägre än föregående år.

Spannmålen är på många håll mogen och dessa odlingar är oemotståndliga för vildsvinen. För att skyddsjakten i spannmålsodlingarna ska bli effektiv krävs ett samarbete jaktgrannar emellan. Jaga i odlingarna och freda vildsvinen i skogen.

Födotillgången är stor i både skog och fält vilket gynnar vildsvinen. Inrikta jakten på unga vildsvin för att hålla stammen under kontroll samt bidra till en god vildsvinsförvaltning.

Majsodlingarna, som erbjuder bra sydd och föda för vildsvinen, ställer höga krav och stor samverkan mellan jaktarrendator och brukare. För att kunna skyddsjaga i majsen kan det behövas skjutgator som underlättar skottmöjlighet samt bidrar till en hög etik.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-08-24 2019-06-04