Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -16

Vildsvinsstammen varierar stort inom länet och rapporter om nyfödda kultingar kommer nu från hela länet.

Skadebilden har ökat på vallar och betesmarker. En ökad uppmärksamhet och jakttryck bör riktas till dessa områden. Jakten ska endast bedrivas efter vildsvin som ännu inte uppnått sin ettårsdag – ”årsgrisar”

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-05-10 2019-06-04