Svenska Jägareförbundet

Meny

April 2022

Det stabila marsvädret ersattes med ordentligt aprilväder så fort vi äntrade april månad. Ett stabilt väder när kultingarna föds är positivt. Fredningstiden för vuxna vildsvin är slut men det innebär inte fritt fram, utan fortsatt stor eftertanke. Stora merparten av avskjutningen ska inriktas på kulting och årsgrisar. Stort behov av ökat ansvarstagande och etik kopplat till hela jakten, inte minst under dygnets mörka timmar.

Stammens status:
Stammen är i klart minskande. Stammenstäthet varierar över länet. På flera håll verkar stammen minska rejält. Vi går nu in i föryngringsperioden, så initialt kommer stammen att öka.

Huvudföryngringsperiod
Det rapporteras om nyfödda kullar och dräktiga hondjur. Verkar dock variera över länet och det är inte många rapporter om nyfödda kultingar. Vi går nu in mot den period då merparten av kultingarna brukar födas.

Kullstorlek: Kullarnas storlek verkar vara något under det normala till normala.

Födotillgång
Tillgången på foder är relativt god även om detta är en tuff tid för många arter. Utfodring kan behövas och nyttjas ofta frekvent av viltet. På sina håll finns fortfarande lite ekollon kvar.

Klimat:
Relativt gynnsamt väder för vildsvin men svängningarna med kallt och blött väder kan vara besvärande för nyfödda kultingar.

Skadebild:
Vildsvinen hittar mycket av sin föda i skogen men dras även till åkrar. En del besök i vallarna är vanligt före gräset börjar växa, då dom betar det i stället för att böka.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):

En del rapporter om bök i vallar. Så vallar behöver alltid hållas under uppsikt.

Rekommendation:
Avskjutningen SKA inriktas på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.  Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador.

Ett högt jakttryck på kultingar och årsgrisar är det i särklass viktigaste för att hantera stammen samt att minska skadorna.

Fredningstiden på vuxna djur är slut men med tanke på att merparten av kultingarna förväntas födas nu och stammens utveckling behöver jakttrycket helt inriktas på kultingar och årsgrisar även under våren och sommaren.

Väldigt viktigt att etiken hålls högt vad det gäller avskjutningens inriktning och val av jaktmetod! Även om det ska fällas många vildsvin får vi inte under några omständigheter tulla på etiken eller säkerheten!

Alla jägare som jagar nattetid MÅSTE tillämpa försiktighet – vi har definitivt haft för många felskjutningar och incidenter – hög tid att ta ansvar!

2022-04-08 2022-06-20