Svenska Jägareförbundet

Meny

December 2022

Vintern är här och spårsnö ger oss möjlighet att få bra koll på hur det ser ut i skog och mark. Snö bekräftar det man på många håll har upplevt, stammen har minskat men på andra håll är det lite fler vildsvin än man tidigare uppfattat under säsongen.

Stort behov av ökat ansvarstagande och etik kopplat till hela jakten, inte minst under dygnets mörka timmar och jakten med hund.

Stammens status:
Stammenstäthet varierar en del över länet. På flera håll syns lite fler vildsvin än tidigare under året.

Huvudföryngringsperiod
Det rapporteras om kullar i olika åldrar. Varierar över länet både vad det gäller mängd och när kultingarna är födda. Men inga rapporter om kultingar födda under de senaste två månaderna har inkommit.

Kullstorlek: Kullarnas storlek verkar vara normala till något över det normala.

Födotillgång
Fodertillgången minskar nu och det är fodersöket dras mot skogen, åtlar och foderplatser. Vi går nu in i en tuffare tid för viltet.

Klimat:
Fortsatt hyfsat väder för vildsvinen.

Skadebild:
Bök i olika gräsytor är fortfarande aktuellt även om mycket av födan hittas i skogen, åtlar och foderplatser. Löpande koll av produktions åkrarna där risk för bökskador finns.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):

Olika gräsytor måste fortfarande hållas under uppsikt.

Rekommendation:
Avskjutningen SKA inriktas på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor. Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador. Ett högt jakttryck på kultingar och årsgrisar är det i särklass viktigaste för att hantera stammen samt att minska skadorna.

Jakten med hund är i gång vilket ger möjlighet till större avskjutning. Försiktighet vid små kultingar i markerna.

Väldigt viktigt att etiken hålls högt vad det gäller avskjutningens inriktning och val av jaktmetod! Även om det ska fällas många vildsvin får vi inte under några omständigheter tulla på etiken eller säkerheten!

Alla jägare som jagar nattetid MÅSTE tillämpa försiktighet – vi har definitivt haft för många felskjutningar och incidenter – hög tid att ta ansvar!

2022-12-22 2022-12-22