Svenska Jägareförbundet

Meny

November 2022

Novembermörkret sluter sig och vi har nu summerat förra jaktsäsongen och vildsvinsavskjutningen har minskat med ungefär 4300 fällda vildsvin i länet. Men just nu finns det lite indikationer på att det fötts en del kultingar och att vildsvinen börjat synas lite mer. Det finns en del ekollon i delar av länet och det ökar bökfrekvensen. Vid denna tid är således vallar, gräsytor och trädgårdarna fortfarande tilldragande.

Stort behov av ökat ansvarstagande kopplat till etiken i jakten inte minst under dygnets mörka timmar.

Stammens status:
Stammen är stabilt låg. Stammenstäthet varierar en del över länet. På flera håll syns lite fler vildsvin än tidigare under året.

Huvudföryngringsperiod
Det rapporteras om kullar i olika åldrar. Varierar över länet både vad det gäller mängd och när kultingarna är födda. Många kultingar är runt fyra fem månader.

Kullstorlek: Kullarnas storlek verkar vara normala till något över det normala.

Födotillgång
Fodertillgången är nu god och det är en gynnsam tid för viltet.

Klimat:
Gynnsamt väder för vildsvin.

Skadebild:
Vildsvinen dras mycket till de odlade delarna av landskapet. Fallfrukt, ollon och rötter står på menyn och det är just nu en ökad risk för bökning i vallar och gräsytor. På många håll har skadorna i spannmål varit låga men böket i olika gräsytor ökar.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):

Vallar och gräsytor måste hållas under uppsikt. Vid denna tid ökar risken för bök på åkrarna. Finns fortfarande risk för besök i trädgårdar.

Rekommendation:
Avskjutningen SKA inriktas på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor. Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador. Ett högt jakttryck på kultingar och årsgrisar är det i särklass viktigaste för att hantera stammen samt att minska skadorna.

Jakten med hund är i gång vilket ger möjlighet till större avskjutning. Försiktighet vid små kultingar i markerna.

Väldigt viktigt att etiken hålls högt vad det gäller avskjutningens inriktning och val av jaktmetod! Även om det ska fällas många vildsvin får vi inte under några omständigheter tulla på etiken eller säkerheten!

Alla jägare som jagar nattetid MÅSTE tillämpa försiktighet – vi har definitivt haft för många felskjutningar och incidenter – hög tid att ta ansvar!

2022-12-22 2022-12-22