Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari 2022

Vintervädret fortsätter att vara nyckfullt med svängningar hit och dit. De stora svängningarna i vädret kan potentiellt bli ett problem för nyfödda kultingar. Månaden var dock otroligt mild och blöt. Stort behov av ökat ansvarstagande och etik kopplat till hela jakten, inte minst under dygnets mörka timmar.

Stammens status:
Stammen är i klart minskande. Stammenstäthet varierar över länet. På flera håll verkar stammen minska rejält.

Huvudföryngringsperiod
Det rapporteras fortlöpande om nyfödda kullar och dräktiga hondjur. Stor variation på kultingarnas ålder.

Kullstorlek:
Kullarnas storlek verkar vara något under det normala till normala.

Födotillgång
Tillgången på foder är relativt god.

Klimat:
Relativt gynnsamt väder för vildsvin men svängningarna med kallt och blött väder kan vara besvärande för nyfödda kultingar.

Skadebild:
Vildsvinen hittar mycket av sin föda i skogen men dras även till åkrar.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
En lugn period. Men vallar behöver alltid hållas under uppsikt.

Rekommendation:
Avskjutningen SKA inriktas på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.  Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador.

Ett högt jakttryck på kultingar och årsgrisar är det i särklass viktigaste för att hantera stammen samt att minska skadorna.

Jakten med hund är nu slut och alla vuxna vildsvin är fredade.

Under perioden 1 februari till och med 31 mars är bara vildsvin som INTE nått sin ettårsdag lovliga!

Väldigt viktigt att etiken hålls högt vad det gäller avskjutningens inriktning och val av jaktmetod! Även om det ska fällas många vildsvin får vi inte under några omständigheter tulla på etiken eller säkerheten!

Alla jägare som jagar nattetid MÅSTE tillämpa försiktighet – vi har definitivt haft för många felskjutningar och incidenter – hög tid att ta ansvar!

2022-03-14 2022-03-14