Svenska Jägareförbundet

Meny

November -14

Efter flera års tämligen stabil stam i länet, undantaget norra länsdelen som är i etableringsfasen, upplevs en ökande stam i år tack vare gynnsamma förutsättningar.

Därför bör man i områden där man tycker sig under senare år haft en lagom stor stam vara observant och öka avskjutningen främst av yngre djur för att balansera stammen om det är viljeinriktningen.

2014-12-04 2019-06-04