Svenska Jägareförbundet

Meny

April -19

Ollonår i fjol och skapligt mild vinter pekar mot ett starkt föryngringsår. Den milda vintern med tidig vår och barmark, bidrar till ökad risk för bökskador på vallar och liknande ställen där det är lättbökat. Här är det viktigt att vara observant och direkt när skador uppstår så ut och jaga för att ”uppfostra” vildsvinen att det är farligt att uppehålla sig där. Självklart inriktas denna jakt framförallt mot unga djur i grupperna så att de äldre djuren kan leda övriga därifrån.

Huvuddelen av föryngringen ser ut att komma under våren och det är nu många randiga kultingar i skogen. Det måste man ha i beaktande vid både jakt för att skydda känsliga marker samt även vid åteljakt, då även det ensamma unga vildsvinet kan vara en sugga som har kultingar i boet. Från och med den 16:e februari till och med den 15:e april så är alla vuxna djur fredade och då är det bara årsungar (upp till 12 månaders ålder) som är lovliga att fälla. Här ska man dock kolla extra innan man bestämmer sig för att skjuta då gynnsamma förhållanden gjort att även hondjur som är strax under 12 månader kan ha fått kultingar.
Generella rådet ligger kvar, att det behöver finnas en stor andel vuxna, kapitala djur i stammen för att minska på eventuella skador och få en mer harmonisk förvaltning. Vilket innebär att när så är lämpligt så jaga årsungar av vildsvin men var försiktiga med vuxna djur.
Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.
2019-03-29 2019-08-28