Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -19

Nu är det igång med föryngringen och på många håll är det randiga kultingar i skogen. Detta måste givetvis tas i beaktande nu under den sista hundjaktmånaden.

Både för att skydda vildsvin och hundar som inte brukar bli någon bra kombination när vi har randiga kultingar markerna. Men man ska även ha detta i beaktande vid till exempel åteljakt, då det ensamma vildsvinet kan vara en sugga som har kultingar i boet.

Att det varit gott om ollon under hösten syns på hullet på många vildsvin som är i god kondition. Hur detta kommer påverka utvecklingen av vildvinsstammen återstår att se och beror till mångt och mycket på hur den fortsatta vintern blir.

Generella rådet ligger kvar, att det behöver finnas en stor andel vuxna, kapitala djur i stammen för att minska på eventuella skador och få en mer harmonisk förvaltning. Vilket innebär att när så är lämpligt så jaga årsungar av vildsvin men var försiktiga med vuxna djur.

Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

2019-01-07 2019-08-28