Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -19

Föryngringen som startade tidigt är i full gång. Exakt när toppen kommer är svårt att säga men mars månad är garanterat en månad med många randiga kultingar i skogen. Det måste man ha i beaktande vid tex åteljakt, då även det ensamma unga vildsvinet kan vara en sugga som har kultingar i boet.

I de områden som fick en kall och framförallt blöt start på det nya året så finns en risk att en del kullar strök med på grund väderförhållandena. Dessa suggor som blev av med hela kullar brunstar sannolikt om och får nya kultingar under sommaren.
 
Från och med den 16:e februari till och med den 15:e april så är alla vuxna djur fredade och då är det bara årsungar (upp till 12 månaders ålder) som är lovliga att fälla. Här ska man dock kolla många gånger extra innan man bestämmer sig för att skjuta då gynnsamma förhållanden gjort att även hondjur som är strax under 12 månader kan ha fått kultingar.
 
Att det varit gott om ollon under hösten syns på hullet på många vildsvin som är i god kondition. Hur detta kommer påverka utvecklingen av vildvinsstammen återstår att se och beror till mångt och mycket på hur den fortsatta vintern och våren blir. Prognosen just nu är en stark föryngring men då kullarna verkar komma ganska tidigt så kan det bli som föregående år att hårt klimat (blött-kallt-skare) kan slå ut en stor del av föryngringen med ombrunstningar och omläggningar, samt sena födslar som följd. För att undvika detta så bör man tänka på att ge vildsvinen stöd, helst i form av iordningsställda sugghyddor, men även att enbart se till att halm finns att tillgå kan hjälpa.
 
Generella rådet ligger kvar, att det behöver finnas en stor andel vuxna, kapitala djur i stammen för att minska på eventuella skador och få en mer harmonisk förvaltning. Vilket innebär att när så är lämpligt så jaga årsungar av vildsvin men var försiktiga med vuxna djur.
 
Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.
2019-03-04 2019-08-28