Svenska Jägareförbundet

Meny

November -19

Jaktsäsongen är i full gång och i de områden som upplever sig ha för många vildsvin så är det nu (september till och med november) läge att inrikta jakten på unga vuxna hondjur.

Observera att inga ledarsuggor bör fällas då det bara stökar till det i förvaltningen med yngre vildsvin som inte har någon styrning. Dessa rutinerade ledarsuggor har några år kvar då de kan föda kultingar medan de yngre hondjuren har betydligt fler år kvar då de kan föda kultingar. Det gör att effekten på hela populationen blir mycket större om man reglerar stammen genom att öka eller minska jakttrycket på de unga vuxna hondjuren under denna del av året.

På vissa håll kan det förekomma en del ökat bökande under denna tid då det fortfarande är mjukt i marken och dygnet har många mörka timmar som gör att vildsvinen känner sig trygga och därigenom tar sig friheter på vallar, betesmarker, gräsplaner etc.

För de lantbrukare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns Svenska Jägareförbundets vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt för att hjälpa varandra, Vildsvinshjälp.nu

Gällande utfodring och åteljakt så anser vi att stödjande utfodring inte ska ske under vegetationsperioden och att jakttryck och störning ska förläggas till produktionsfälten. Läs gärna med i vår folder om utfodring av klövvilt  samt handlingsplan för vildsvin 

Generella rådet ligger kvar, att det behöver finnas en stor andel vuxna, kapitala djur i stammen för att minska på eventuella skador och få en mer harmonisk förvaltning. Vilket innebär att när så är lämpligt så jaga årsungar av vildsvin men var försiktiga med vuxna djur och spara även gärna yngre galtar så att dessa kan växa upp till kapitala galtar och fylla en viktig roll genom att inte tillåta att allt för unga hondjur blir betäckta.

Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.
 
Ett högaktuellt ämne är också Afrikansk Svinpest och helt avgörande för hur utgången av ett eventuellt utbrott kommer att bli är hur tidigt man lyckas upptäcka det. Här är det vi jägare som kan göra hela skillnaden och om vi hittar döda vildsvin i naturen är det av yttersta vikt att vi rapporterar dem direkt här!
2019-10-30 2019-10-30