Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober -19

I nysådd och eventuell kvarstående gröda kan trycket från vildsvinen fortsatt vara högt och här krävs stor uppmärksamhet. Generellt är annars oktober en ganska lugn månad där fokus bör ligga på att verkligen jaga för att påverka utvecklingen av vildsvinsstammen i området.

Nu blir det också tillåtet att släppa hundar som jagar både vildsvin men även hjort och rådjur, vilket torde vara merparten av de hundar som används för vildsvinjakt i länet.
 
Fri jakt efter årsungar av vildsvin bör som vanligt vara normaltillståndet hela året. Det innebär att man samtidigt får ett ganska bra mått/känsla för föryngringen och statusen i stammen. Om det är lätt att skjuta många årsungar så är sannolikt föryngringen god och vice versa. Under september till och med november är det också lämpligt att påverka den generella utvecklingen av vildsvinsstammen. Det gör man framförallt genom att skjuta unga vuxna hondjur. Har man för mycket vildsvin skjuter man fler unga vuxna hondjur och vill man ha fler vildsvin skjuter man färre. OBS att det är inte lämpligt att skjuta ledarsuggor- dvs stora äldre hondjur som har lärt sig att vissa områden är farliga etc. Dessa rutinerade suggor har några år kvar då de kan föda kultingar medan de yngre hondjuren har betydligt fler år kvar då de kan föda kultingar. Det gör att effekten på hela populationen blir mycket större om man reglerar stammen genom att öka eller minska jakttrycket på de unga vuxna hondjuren under denna del av året.
 
För de lantbrukare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns Svenska Jägareförbundets vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt för att hjälpa varandra. Vildsvinshjälp.nu
 
Gällande utfodring och åteljakt så anser vi att stödjande utfodring inte ska ske under vegetationsperioden och att jakttryck och störning ska förläggas till produktionsfälten. Läs gärna med i vår folder om utfodring av klövvilt samt handlingsplan för vildsvin 
 
Generella rådet ligger kvar, att det behöver finnas en stor andel vuxna, kapitala djur i stammen för att minska på eventuella skador och få en mer harmonisk förvaltning. Vilket innebär att när så är lämpligt så jaga årsungar av vildsvin men var försiktiga med vuxna djur och spara även gärna yngre galtar så att dessa kan växa upp till kapitala galtar och fylla en viktig roll genom att inte tillåta att allt för unga hondjur blir betäckta.
 
Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.
 
Ett högaktuellt ämne är också Afrikansk Svinpest och helt avgörande för hur utgången av ett eventuellt utbrott kommer att bli är hur tidigt man lyckas upptäcka det. Här är det vi jägare som kan göra hela skillnaden och om vi hittar döda vildsvin i naturen är det av yttersta vikt att vi rapporterar dem direkt, gör det här!

2019-09-26 2019-09-26