Svenska Jägareförbundet

Meny

September -19

Fortfarande finns en del oskördad gröda och i takt med att det skördas runt omkring så ökar trycket på de marker där det finns tillgänglig mat för vildsvinen. Det innebär att även gröda som är mindre attraktiv för vildsvinen i normala fall, riskerar att få besök då maten minskar på annat håll.

Skrämseleffekten på en vildsvinsgrupp blir som bäst om man kan skjuta årsungar av vildsvin i åldersspannet 3-12 månader och dessa finns det relativt gott om på många håll just nu.

Sedan augusti finns också möjlighet att använda hundar för att maximera skrämseleffekten i grödorna. OBS att det är viktigt att använda rätt hundar som inte jagar annat vilt och som inte är för skarpa och ger sig på mindre vildsvin (här är munkorg ett bra komplement också). Det är ofta ganska svåra ”miljöer” för hundarna att jobba i oskördad gröda så endast rutinerade och väl beprövade hundar bör användas och givetvis ska vi hålla etiken i främsta rummet, både när det gäller vildsvin och hundar.

Viktigt som alltid att lantbrukaren håller nogsam uppsikt över sina grödor och meddelar jägarna när det börjar blir dags att öka jakttrycket.

För de lantbrukare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns numer Svenska Jägareförbundets vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt för att hjälpa varandra.
Vildsvinshjälp.nu

Gällande utfodring och åteljakt så anser vi att stödjande utfodring inte ska ske under vegetationsperioden och att jakttryck och störning ska förläggas till produktionsfälten. Läs gärna med i vår folder om utfodring av klövvilt  samt handlingsplan för vildsvin 

Generella rådet ligger kvar, att det behöver finnas en stor andel vuxna, kapitala djur i stammen för att minska på eventuella skador och få en mer harmonisk förvaltning. Vilket innebär att när så är lämpligt så jaga årsungar av vildsvin men var försiktiga med vuxna djur.

Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.
 
Ett högaktuellt ämne är också Afrikansk Svinpest och helt avgörande för hur utgången av ett eventuellt utbrott kommer att bli är hur tidigt man lyckas upptäcka det. Här är det vi jägare som kan göra hela skillnaden och om vi hittar döda vildsvin i naturen är det av yttersta vikt att vi rapporterar dem direkt. Gör det här!
2019-08-28 2019-08-28