Svenska Jägareförbundet

Meny

September 2020

Tröskningen är avslutad på många håll och i takt med det blir det större tryck på den gröda som finns kvar. Det gäller att vara på alerten och jaga vildsvinen där vi inte vill att de ska vara, samtidigt som vi bör låta dem vara i fred på åtlarna i ”skogen”.

Fortfarande är det gott om mindre kultingar i markerna. Det är en stor andel av hondjuren som fått kultingar och många yngre hondjur som fött kultingar. Mycket viktigt att nogsamt titta efter eventuellt dragna spenar då det är stor risk att suggorna lämnat kultingarna i boet och går på födosök själva alternativt att kultingarna inte syns i gräset/grödorna.

Det kan vara lite svårt att få bra effekt av jakten för att skydda gröda då många kultingar är små och suggan ”värderar” inte de mindre kultingarna så högt. Bäst skrämseleffekt uppnås om man kan skjuta årsungar mellan 6-12 månaders ålder.

Med tanke på att många kultingar fötts i år gäller det att hålla ett högt jakttryck på kultingar/årsungar under hösten. När det gäller att öka eller minska en vildsvinsstam så ges bäst effekt i normala fall genom att skjuta unga vuxna hondjur under september till och med november. På grund av att många fått kultingar sent kan man behöva lägga huvuddelen av denna avskjutning under framförallt november så att man inte riskerar att skjuta bort en sugga för kultingarna med lidande och problem i förvaltningen som följd.

För de lantbrukare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns Svenska Jägareförbundets vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt för att hjälpa varandra Vildsvinshjälp

Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

Ett högaktuellt ämne är också Afrikansk Svinpest och helt avgörande för hur utgången av ett eventuellt utbrott kommer att bli är hur tidigt man lyckas upptäcka det. Här är det vi jägare som kan göra hela skillnaden och om vi hittar döda vildsvin i naturen är det av yttersta vikt att vi rapporterar dem direkt https://www.sva.se/djurhalsa/epizootier/afrikansk-svinpest/overvakning-av-afrikansk-svinpest

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-08-28 2020-08-28