Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari 2021

Full vinter! Tyvärr hann snön före kylan på många håll vilket gör att det fortfarande är lättbökade marker på många ställen och risk för bökskador på vallar, åkrar och andra marker.

Kylan och snön gör också att energibehovet ökar hos vildsvinen. Så har man möjlighet att utfodra med tex grönensilerat spannmål långt från skadekänsliga områden så är det en god idé att göra det nu. Varje stund vildsvinen har mat att äta på annat håll är en stund mindre de tillbringar att böka där vi inte vill ha dem.

Slut på jakt med hund och i mitten av månaden även slut med jakten på vuxna vildsvin.

Föryngrings säsongen är igång även om det blir kämpigt för de randiga små. Det gäller att vara observant vid jakt för skydd av gröda/marker och vid åteljakt (som är de jaktformer som är fokus nu) så att det ensamma vildsvinet som dyker upp, inte är en sugga som lämnat kultingarna i boet.

När det gäller att öka eller minska en vildsvinsstam så ges bäst effekt i normala fall genom att skjuta unga vuxna hondjur under september till och med november. På grund av att många fick kultingar sent 2020 behövde huvuddelen av denna avskjutning ske under framförallt november. Detta så att man inte riskerar att skjuta bort en sugga för kultingarna med lidande och problem i förvaltningen som följd. Hur det blir i år återstår att se men ”fri jakt” efter årsungar av vildsvin bör råda på de allra flesta håll.

För de lantbrukare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns Svenska Jägareförbundets vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt för att hjälpa varandra https://jagareforbundet.se/vilt/vildsvinshjalp/  

Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

Ett högaktuellt ämne är också Afrikansk Svinpest och helt avgörande för hur utgången av ett eventuellt utbrott kommer att bli är hur tidigt man lyckas upptäcka det. Här är det vi jägare som kan göra hela skillnaden och om vi hittar döda vildsvin i naturen är det av yttersta vikt att vi rapporterar dem direkt https://www.sva.se/djurhalsa/epizootier/afrikansk-svinpest/overvakning-av-afrikansk-svinpest

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-02-04 2021-02-04