Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni 2021

Våren har övergått i sommar och toppen av föryngringssäsongen är sannolikt över.

På de flesta håll i länet var det en ok (men lite kall) vår, dock inte så blött så troligtvis klarade sig majoriteten av vårens föryngringar och vi slipper alltför många ombrunstningar.

På grund av de tidigare goda förutsättningarna så kan man troligen räkna med att en relativt stor andel av hondjuren kommer att få kultingar i år. Det innebär att ganska många unga hondjur också får kultingar vilket gör att föryngringen blir lite utdragen i tid och att man måste vara extra försiktig så att man inte skjuter bort suggan för kultingarna.

När det gäller att öka eller minska en vildsvinsstam så ges bäst effekt genom att skjuta unga vuxna hondjur under september till och med november. I övrigt är ett högt jakttryck på årsungar av vildsvin att rekommendera året runt. På så sätt får man även en indikation på stammens utveckling genom att ”känna av” om det går lätt eller trögt att fälla årsungar.

För de lantbrukare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns Svenska Jägareförbundets Vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt för att hjälpa varandra.

Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

Ett högaktuellt ämne är också Afrikansk Svinpest och helt avgörande för hur utgången av ett eventuellt utbrott kommer att bli är hur tidigt man lyckas upptäcka det. Här är det vi jägare som kan göra hela skillnaden och om vi hittar döda vildsvin i naturen är det av yttersta vikt att vi rapporterar dem direkt.

2021-05-31 2021-05-31