Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj 2021

Relativt kall och utdragen vår än så länge. På de håll som det varit rejält med regn och blötsnö så är det sannolikt så att en del nyfödda kullar strukit med. I så fall blir resultatet oftast ombrunstning hos suggan och en ny kull i sommar- förhöst.

På de flesta håll i länet borde det dock inte varit fullt så blött så troligtvis kommer majoriteten av vårens föryngringar klara sig någorlunda och inte leda till alltför många ombrunstningar.

Vi räknar med att i år så föds merparten av kullarna under april och maj även om reproduktionen som vanligt även sträcker sig över längre tid.

På grund av de tidigare goda förutsättningarna så kan man troligen räkna med att en relativt stor andel av hondjuren kommer att få kultingar i år. Som vanligt stor försiktighet ska råda med att skjuta hondjur under våren och sommaren så att man inte skjuter bort suggan för kultingarna.

När det gäller att öka eller minska en vildsvinsstam så ges bäst effekt genom att skjuta unga vuxna hondjur under september till och med november. I övrigt är ett högt jakttryck på årsungar av vildsvin att rekommendera året runt. På så sätt får man även en indikation på stammens utveckling genom att ”känna av” om det går lätt eller trögt att fälla årsungar.

För de lantbrukare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns Svenska Jägareförbundets Vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt för att hjälpa varandra 

Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

Ett högaktuellt ämne är också Afrikansk Svinpest och helt avgörande för hur utgången av ett eventuellt utbrott kommer att bli är hur tidigt man lyckas upptäcka det. Här är det vi jägare som kan göra hela skillnaden och om vi hittar döda vildsvin i naturen är det av yttersta vikt att vi rapporterar dem direkt https://www.sva.se/djurhalsa/epizootier/afrikansk-svinpest/overvakning-av-afrikansk-svinpest

2021-05-03 2021-05-03