Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober 2021

Full fart på jaktsäsongen med hund och även hög tid att avgöra om man ska minska en lokal vildsvinsstam genom att skjuta unga vuxna hondjur.

När det gäller att öka eller minska en vildsvinsstam så ges bäst effekt genom att skjuta unga vuxna hondjur under september till och med november. På grund av utdragen föryngring bör denna avskjutning ske med viss försiktighet under september.  I övrigt är ett högt jakttryck på årsungar av vildsvin att rekommendera året runt. På så sätt får man även en indikation på stammens utveckling genom att ”känna av” om det går lätt eller trögt att fälla årsungar.

En ganska stor andel av hondjuren har fått kultingar i år vilket i sin tur gör att föryngringssäsongen blir lite utdragen. Det kan fortfarande finnas en del mindre kultingar på sina håll, vilket man måste vara mycket observant på vid all jakt.

Att inte skjuta bort suggan från kultingarna är självklart något man inte ska göra ur både etiska och lagliga perspektiv. Men även något som gör att vi ställer till med långt mkt mer problem än vi försöker lösa med vår spannmålsjakt. Om man av misstag skjuter ett hondjur och upptäcker när man kommer fram att hon har dragna spenar så kan man vara förvissad om två saker som kultingarna lärt sig. Det ena är var maten finns och det andra är var de senast såg suggan. Detta sammantaget gör att det inte är ovanligt att ensamma kultingar ”bosätter” sig i fälten och ställer till med mkt stora skador.

På sina håll finns det indikationer på att det kan bli ett ollonår vilket gör att jakttrycket på vildsvin bör hållas högt samtidigt som man bör eftersträva en hög medelålder i vildsvinsstammen. Dvs skjut störst andel unga djur.

För de lantbrukare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns Svenska Jägareförbundets Vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt för att hjälpa varandra.

Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

Ett högaktuellt ämne är också Afrikansk Svinpest och helt avgörande för hur utgången av ett eventuellt utbrott kommer att bli är hur tidigt man lyckas upptäcka det. Här är det vi jägare som kan göra hela skillnaden och om vi hittar döda vildsvin i naturen är det av yttersta vikt att vi rapporterar dem direkt https://www.sva.se/djurhalsa/epizootier/afrikansk-svinpest/overvakning-av-afrikansk-svinpest

2021-10-18 2021-10-18