Juni -17 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -17

Samarbete mellan jägare och brukare möjliggör en bättre förutsättning för att minska de skador som kan uppstå.

Stammen är generellt stabil till ökande i länet, vallar och betesmarker besöks i lite större utsträckning men lokala variationer förekommer. Uppmärksamheten bör nu ligga på nysådda åkrar. Stammen innehåller relativt hög andel kultingar och årsgrisar så avskjutningen ska fokuseras på dessa. Avskjutningen anpassas efter tillgången och tätheterna varierar i länet.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-06-07 2019-06-04