Februari -17 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -17

Stammen är generellt stabil i länet, vallar och betesmarker besöks i liten utsträckning, lokala variationer förekommer. Men fortsatt uppsikt på vallar och betesmarker rekommenderas som blir attraktiva när vintern släpper.

Stammen innehåller relativt hög andel kultingar och årsgrisar så avskjutningen ska fokuseras på dessa. Avskjutningen anpassas efter tillgången och tätheterna varierar i länet.
Inrikta avskjutningen på kultingar och årsgris. Har som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.

Tänk på att från och med 16 februari till och med 15 april är vuxna vidsvin fredade.
Endast vildsvin som INTE uppnått sin ettårsdag är lovliga.
Håll etiken högt – även ensamma små hondjur kan ha kultingar som inte följer med ännu. Jakten med hund slutar den 31 januari!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-03-03 2019-06-04