Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -15

Vildsvinsstammen har under senare år varit tämligen stabil, sett till länet som helhet, undantaget den västra länsdelen som ligger senare i etableringsfasen.

Men 2014 och 2015 har stammen fått ett rejält tillskott genom två bra föryngringar våren 2014 och 2015. Därför bör man i områden där man under senare år tycker sig haft en lagom stor stam vara mycket observant och öka avskjutningen, främst inriktat på yngre djur.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-09-03 2019-06-04