Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -15

Vildsvinsstammen har under senare år varit tämligen stabil, sett till länet som helhet, undantaget den västra länsdelen som ligger senare i etableringsfasen.

Men 2014 har stammen fått ett rejält tillskott genom en god föryngring våren 2014. Därför bör man i områden där man under senare år tycker sig haft en lagom stor stam vara observant och öka avskjutningen, främst inriktat på yngre djur.

2015-01-28 2019-06-04