Svenska Jägareförbundet

Meny

November -15

Vildsvinsstammen har under de senaste 4-5 åren ökat i Uppsala län, sett till länet som helhet. Mest beroende på att vildsvinen etablerar sig i nya områden, främst i den västra länsdelen.

Under 2014 och 2015 har stammen fått ett rejält tillskott genom två stora föryngringar våren 2014 och 2015. Därför bör man i områden där man under senare år tycker sig ha en lagom stor stam vara mycket observant och öka avskjutningen, främst inriktat på årsgrisar och unga hondjur. Om det är möjligt (med hänsyn till jakthundar och interna jaktregler) är det bra om man även vid älgjakten ges möjlighet att skjuta vildsvin. Det är ett bra sätt att öka vildsvinsavskjutningen. Under stundande helger, med förhoppningsvis mycket ledighet, kan det vara lämpligt att öka jakttrycket på vildsvinen. 

2015-12-14 2019-06-04