Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober -15

Vildsvinsstammen har under senare ökat i Uppsala län, sett till länet som helhet. Mest beroende på att vildsvinen etablerar sig i nya områden. Den västra länsdelen som ligger dock senare i etableringsfasen.

Under 2014 och 2015 har stammen fått ett rejält tillskott genom två bra föryngringar våren 2014 och 2015. Därför bör man i områden där man under senare år tycker sig ha en lagom stor stam vara mycket observant och öka avskjutningen, främst inriktat på årsgrisar och unga hondjur. Om det är möjligt (med hänsyn till jakthundar och interna jaktregler) är det bra om man även vid älgjakten ges möjlighet att skjuta vildsvin. Det är ett bra sätt att öka vildsvinsavskjutningen.

2015-11-12 2019-06-04