September -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

September -16

Mycket av spannmålen är nu skördad i Uppland, vilket gör att trycket med vildsvinsskador på spannmålsåkrarna minskar. Men stubbåkrarna ger också jägarna en bättre möjlighet att på ett lättare sätt att komma åt att skjuta sina vildsvin då de gärna även frekventerar dessa stubbåkrar i syfte att käka spillsäd.

Vi kan nu också märka att vildsvinsåtlarna åter igen börjar besökas av vildsvinen. Under sommaren har vildsvinen varit svårflörtade på åtlarna då spannmålsåkrarna dragit till sig vildsvinen.

Rapporterna om att det finns många kultingar i år fortsätter att komma in till Jägareförbundet kontor i Märsta, alltså ett mycket gott föryngringsår.
 När nu snart den egentliga hundjaktsäsongen startar 1 oktober så ställs det ovanligt stora krav på jägarna att öka sin vildsvinsavskjutning.
 Säkerligen kommer väldigt många jaktlag att sätta nytt rekord i årlig vildsvinsavskjutning. Många jaktlag har redan passerat fjolårets totala avskjutning.

Det som skall framhållas är de goda relationerna som finns mellan markägarna och jägarna, ytterst få klagomål framkommer om att det inte fungerar på lokalplanet.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-09-14 2019-06-04