Mars -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -16

Våren kom tidigt i Uppland vilket är varit gynnsamt för vildsvinsstammen. Vi har dock ännu inte fått några rapporter om nyfödda smågrisar vilket är bra. Bäst är om suggorna föder sina kultingar först i april-maj.

Kommer kultingarna för tidigt är det risk att de dör i ett tidigt skede av bl.a. kyla. Suggan brunstar då om och föder då nya kultingar först i sommar vilket är alldeles för sent. Randiga kultingar fram mot hösten när hundjakten börjar vill ingen ha.
I den västra länsdelen mot Västmanland har stammen nu etablerat på nästan alla jaktområden. Av de avskjutningsrapporter som nu kommer in avseende den gångna jaktsäsongen ser en tidig prognos ut på att vi i Uppsala län ökat avskjutningen från 6,0 vildsvin per 1000 ha (2014/15) till 9,3 vildsvin per 1000 ha (2015/). På länsnivå motsvarar det en ökning från 4900 vildsvin till ungefär 7200 st.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-04-08 2019-06-04