Oktober -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober -16

Då hösten präglats av mycket liten nederbörd i hela länet har detta även påverkat vildsvinens födosök och därmed också deras rörelsemönster i naturen. Många vilda djur har tvingats söka sig till ställen där vatten finns, så också vildsvinen.

I fuktiga marker har vildsvinen lättare att böka och hitta sin föda i form av maskar, rötter, sniglar m.m.

Därför är det ett bra jägartips att koncentrera sitt jagande till de delar av jaktmarken där eventuellt vatten finns.

Sjökanter, bäckar, kärr och sankmarker är ställen där vildsvinen gärna uppehåller sig vid så här torr väderlek.

Det är ju även ett mycket bra förekomst av ekollon denna höst. En stor gammal ek kan därför vara en bra åtelplats på kvällen.

Annars fortsätter rapporterna om god vildsvinsförekomst i de områden som under senare har en etablerad förekomst av vildsvin.

Ett högt jakttryck främst på de unga djuren är att rekommendera även i fortsättningen.
 Under resten av året går det ju alldeles utmärkt att kombinationsjaga älg och vildsvin när vi jägare nu ägnar oss åt hundjakt.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-10-18 2019-06-04