November -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

November -16

Den allmänna uppfattningen om att tillgången på vildsvin är god råder även under november månad.

Möjligen har markägarna och jägarna i den västra länsdelen, Heby kommun, en uppfattning, nämligen att vildsvinen fortfarande är i etableringsfasen.
Jägarna verkar ha hörsammat uppmaningen till att öka jakttrycket på vildsvinen. Många rapporter från jaktlag i hela länet kommer in om kraftigt ökad avskjutning.
Som vi rapporterat under hela året om en stor föryngring under våren 2016 krävs och ett ökat jakttryck, främst på yngre djur.
Väderleksförhållandena har också varit gynnsamma under november för hundjakt då snön uteblivit.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-01-12 2019-06-04