Juli -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli -16

Då spannmålen i Uppland mognat tidigare än normalt har också rapporterna om skador i främst veteåkrarna kommit ovanligt tidigt. Här gäller det verkligen att lantbrukarna och jägarna samarbetar på ett konstruktivt sätt.

När lantbrukarna, som så här i sommartider ofta är ute och kollar sin spannmål, upptäcker skador av vildsvin måste man omedelbart informera jägarna om detta. Jägarna i sin tur måste då snabbt vidta åtgärder i form av jakt vid åkrarna på kvällar och nätter. Tillstånd för rörlig belysning vid vildsvinsjakt kan ges av Länsstyrelsen efter ansökan. Blankett för detta finns på Länsstyrelsens hemsida.

Då den allmänna uppfattningen är att vildsvinsstammen i Uppland haft en väldigt god tillväxt detta år gäller det verkligen för jägarkåren att öka jakttrycket, och då främst på årsgrisar och unga hondjur. Den 16 augusti börjar råbocksjakten och då skall man inte heller avstå att skjuta ett vildsvin om en god möjlighet ges.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-08-22 2019-06-04