Augusti -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -16

Spannskörden är i full gång och rapporter om skador även på kornåkrar förekommer vilket brukar vara sällsynt. Här gäller att lantbrukarna och jägarna samarbetar på ett konstruktivt sätt.

När lantbrukarna upptäcker skador av vildsvin måste man omedelbart informera jägarna om detta. Jägarna i sin tur måste då snabbt vidta åtgärder i form av jakt vid åkrarna på kvällar och nätter. Tillstånd för rörlig belysning vid vildsvinsjakt kan ges av Länsstyrelsen efter ansökan. Blankett för detta finns på Länsstyrelsens hemsida.

Då den allmänna uppfattningen är att vildsvinsstammen i Uppland haft en väldigt god tillväxt detta år gäller det verkligen för jägarkåren att öka jakttrycket, och då främst på årsgrisar och unga hondjur. Den 16 augusti börjar råbocksjakten och då skall man inte heller avstå att skjuta ett vildsvin om en god möjlighet ges.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-09-14 2019-06-04