December -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

December -16

Gynnsam väderlek med en nästan snöfri december har möjliggjort fortsatt högt jakttryck på vildsvinen.

Många jaktlag kombinerar numera älg och vildsvinsjakt vilket är en förtutsättning för att nå de uppsatta målen i vildsvinsavskjutningen.
Rapporter från jaktlagen i länet tyder på att många redan skjutit långt över vad man trodde var möjligt antalsmässigt.
Många jaktlag rapporterar också om en fördubblad avskjutning gentemot fjolårets avskjutning som då var ett rekordår.
Då, föregående jaktår, sköts det ca 6 700 vildsvin i Uppsala län och det är inte alls ommöjligt att det denna jaktsäsong kommer att skjutas en bra bit över 10 000 vildsvin.
10 000 vildsvin motsvarar en avskjutning på 13 vildsvin per 1 000 ha. Avskjutningsmässigt går vi alltså mot ett rekordår.
Vi hoppas att jägarna håller ut och jagar hela vintern för det behövs för att balansera vildsvinsstammen, den både behöver och tål detta höga jakttryck.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-01-12 2019-06-04