Februari -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -16

Den gångna vintern har varit gynnsam för vildsvinsstammen i Uppland. Vi har endast haft en kortare period på ungefär en månad då det var lite tuffare klimat med snö och kyla för vildsvinen.

I den västra länsdelen tyder samstämmiga rapporter på att stammen nu etablerat på allt fler jaktområden. Vi är nu inne i en period 16 februari – 15 april då vuxna djur är fridlysta men passa ändå på att skjuta årsgrisar (upp till 12 månaders ålder) vid era åtlar. Jakttrycket på främst de unga djuren måste öka om vi skall lyckas balansera stammen på en ”acceptabel nivå”. I den östra länsdelen verkar stammen ha stabiliserat sig på en ibland för hög nivå. Någon generell ökning av stammen synes dock inte ske och kanske har vi östra delen av länet nått taket på markernas bärförmåga av vildsvin.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-04-08 2019-06-04