Svenska Jägareförbundet

Meny

April -17

Våren tar över de Uppländska markerna allt mer. Snöfritt har vi haft länge och det är gynnsamt för vildsvinen. Våren har också varit extremt torr vilket också är positivt för främst de nyfödda vildsvinskultingarna. Regnig, kall och fuktig väderlek är kultingarnas värsta fiende de första 3 veckorna när de ligger i sitt bo innan de kan följa med sin sugga ut på fodersök.

Flera rapporter har kommit att det redan i februari såg nyfödda kultingar vilket inte är onormalt. Nu i april borde majoriteten av suggorna fött sina kultingar för detta år. Den 16 april blir ju alla vuxna vildsvin lovliga igen efter 2 månaders uppehåll i vuxenjakten. Sugga som åtföljs av smågrisar är ju fredade under hela året. Fortsatt högt jakttryck på vildsvinen är att rekommendera. Stammen är nu på en så hög nivå på de flesta håll i Uppland att jakten vid våra åtlar måste fortsätta även under våren och försommaren. Just våren är en tid då åtlarna besöks ofta av vildsvinsgrupperna. De är då lite extra hungriga efter vinterns lite magrare utbud på föda. Så ta tillfället som jägare och upplev vårfåglarnas sällskap när ni bemannar åtlarna nu på kvällarna. Det är dessutom fullmåne den 11 april.

2017-04-12 2019-06-04