Svenska Jägareförbundet

Meny

September -17

Efter en mycket torr sommar har vi en september med betydligt mycket mer regn i Uppland. September innebär ju skördetid på våra spannmålsåkrar, och där man inte hunnit skörda står det mogen spannmål kvar och drar till sig traktens vildsvin.

Här har jägare en stor uppgift att jaga och störa vildsvinen i dessa åkrar. Intensiv dialog mellan markägarna/lantbrukarna och jägarna är ett måste om dessa problem skall kunna minimeras.
Det som dock präglat sommaren 2017 är att det verkar som väldigt många suggor fött sina kultingar relativt sent detta år.
Under sommaren har det kommit många rapporter med sedda randiga små kultingar. Tillgången på vildsvin bedöms alltjämt som mycket god i stora delar av länet.
Som vanligt är det västra länsdelen som än så länge har en glesare vildsvinsstam än den delen av länet som ligger öster om E4.

Oktober månad innebär att hundjakten på klövvilt accelererar och blir intensiv några månader framöver. Hundjakt på vildsvin är ju en effektiv skrämselåtgärd
om man upplever vildsvinen alldeles för många och besvärande. Hundjakt varje helg på jaktmarken brukar innebära att vildsvinen som inte skjuts flyttar på sig till andra marker.
Det mesta av spannmålen i Uppland torde nu vara skördad och problemen där borde vara i minskande. Men på de åkrar som ännu finns kvar med oskördad gröda
koncentreras ju vildsvinsstammen (och problemen) med ofta stora skador som följd. Här har jägarna ett stort ansvar att hjälpa lantbrukarna med jakt och andra skrämselåtgärder för att minimera skadorna. Jakt med drivande i på kvällen/natten i kanten på spannmålsåkrarna kan störa vildsvinen så pass att dom lämnar åkern ett tag för att söka föda på annat håll.

Snart är det också älgjakt med start 9 oktober. Då är det under några veckor som flest med jägarna ute i Uppländska marker. Då är det ju en lämplig rekommendation till älgjägarna, att under dessa jaktdagar även skjuta vildsvin. Man kan också avsluta och fullända älgjaktsdagen vid någon åtel för att försöka beskatta vildsvinsstammen.

2017-09-27 2019-06-04