Svenska Jägareförbundet

Meny

November -17

Hösten avseende vildsvin i Uppland har präglats av debatten om cesium i vildsvinsköttet. Oron bland jägarna, främst i den nordvästra länsdelen, har eskalerat under denna höst.

Allt sedan Tjernobyl olyckan 26 april 1986 har bland annat vilt i nordvästra ländelen varit smittat av cesium 137. Halveringstiden på 30 år verkar inte stämma, det går betydligt långsammare.
Frågan om cesium har nu aktualiserats i och med att vildsvinen har ökat stark under senare år i den nordvästra länsdelen. Norra delen av Heby kommun, västra delen av Tierps kommun väster om E4 och Älvkarleby kommun är värst drabbade avseende cesium. Många jägare har börjat testa sina skjutna vildsvin och upptäckt att många vildsvin överstiger gränsvärdet på 1500 bequerel.
Dessvärre hör man även att vissa jägare slutar jaga vildsvin då det inte går att äta alla djur. Om så är fallet kan det sluta med mycket stora problem med främst lantbrukssidan.
Det Jägareförbundet gjort och gör är att uppmana jägarna att testa sin skjutna djur och kassera de som har höga värden. Vidare har Jägareförbundet uppvaktat Heby kommun om att anskaffa en mätutrustning så att kommuninnevånarna gratis skulle kunna testa sitt kött, idag kostar ett prov ca 100 kr. Detta med omtanke om medborgarnas hälsa.
I övrigt hör man från flera håll i länet att vildsvinsstammen är mindre i år än i fjol. Med hård och intensiv jakt går det bevisligen att minska vildsvinsstammen.

2017-10-26 2019-06-04