Svenska Jägareförbundet

Meny

December -17

Jaktsäsongen rullar på och än så länge ingen snö i Uppland som både kan vara till besvär och nytta i vildsvinsjakten.

Hösten har ju varit mycket blöt och kall vilket medfört att markerna är lättbökade för vildsvinen. Alltså stor risk för skador på vallar och beteshagar.

Allt fler rapporter kommer in om att det på en hel del håll rapporteras om att vildsvinsstammen denna höst är betydligt mindre än hösten 2016.
Orsaken till detta kan vara många faktorer, men en kraftig ökad avskjutning 2016 på lokal nivå är nog den sannolikaste förklaringen till stammens nedgång.
Det visar att det går att reglera vildsvinsstammen till en acceptabel nivå. Även från andra håll i södra Sverige rapporteras om minskande stammar.
En ökad avskjutning kräver dock stor "arbetsinsats" av jägarna, men bevisligen går det om man samordnar jakten och alla jägare tar sitt ansvar.
I den västra länsdelen mot Västmanland och upp mot Dalälven rapporteras det att vildsvinen etablerar sig på ständigt nya områden och ökar på områden där man etablerat sig under senare år.

En glädjande nyhet i cesiumdebatten är att Strålsäkerhetsmyndigheten beslutat att bekosta 250 cesiumprov från nedfallsområdet i nordvästra Uppland och södra Gästrikland.
Mer information om detta kommer att läggas ut på Jägareförbundet Uppsala läns hemsida.

2017-12-05 2019-06-04