Svenska Jägareförbundet

Meny

Aug -17

Torkan i Uppland ser ut att fortsätta in i augusti. Rödbrända vallar och beten ger ingen föda vari sig till tamdjur eller vildsvin.

Därför känns det som om trycket mot spannmålsåkrarna kommer att bli extra hårt denna sensommar.
Veteåkrarna är ju väldigt många i länet, och just vetet är väl det spannmål som är mest begärligt för vildsvinen. Vete i mjölkmognad drar till sig stora delar av traktens vildsvin.
Då har jägarna ett stort och tungt ansvar att ställa upp och hjälpa lantbrukarna genom att på sena kvällar och nätter vakta åkrarna mot vildsvin.
Tidsgrävande arbete/jakt och som bjuder på ett svårt skytte i mörker och hög säd men ett uppdrag som ändå måste göras.
Tillstånd till rörlig belysning kan man efter ansökan till Länsstyrelsen få ganska lätt och dessutom med föredömligt kort handläggningstid. Dessutom utan kostnad.
När råbocksjakten börjar den 16 augusti kan man med fördel kombinera bock- och vildsvinsjakt på kvällarna eller tidiga mornar.
Tillgången på vildsvin är fortsatt god i stora delar av länet och avstå aldrig att skjuta en smågris och du har en god chans.

2017-08-02 2019-06-04