Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -17

Vårväder växlas med försök från vintern att behålla greppet om klimatet i Uppland. Hela vinter har dock varit gynnsam för det vilda så även för vildsvinen.

Nu under mars när de vuxna vildsvinen är fridlysta och endast smågrisar och årsgrisar upp till ett års ålder är lovliga, så rekommenderar vi ändå att fortsätta med åteljakten då vildsvinsstammen behöver minskas på många håll i Uppland.
Ett högt jakttryck på smågrisar och årsgrisar är en förutsättning för att begränsa stammen så att den inte växer mer.

Med all sannolikhet kommer vi i Uppsala län att sätt nytt avskjutningsrekord på vildsvin den jaktsäsong.
Många jaktlag rapporterar om en fördubblad avskjutning gentemot fjolårets avskjutning som då var ett rekordår.

Att hålla vildsvinsstammen på en acceptabel nivå kräver en stor arbetsinsats från jägarnas sida, ett ansvar vi jägare måste ta.
Här har vi också en möjlighet att släppa fram dom unga och ofta jaktivriga jägarna, så att vi tillsammans tar ansvaret för avskjutningen.

2017-03-06 2019-06-04