Oktober -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober -18

Hösten har kommit till Uppland och med oktober månad öppnas ytterligare möjligheter till jakt och då tänker jag främst på hundjakten.

 Nu är allt klövvilt tillåtet att jagas med drivande och stötande hundar. Oktober får nog betraktas den månad på året då vi jagar mest. Älgjakten drar ju igång den 8 oktober och då börjar vi tillbringa många dagar i de Uppländska jaktmarkerna. Har ni möjlighet, beroende på vilken typ av älgjakt ni bedriver, så ta om möjligt tillfället att även ha vildsvin på listan över tillåtna viltarter. Vildsvinsstammen kräver ett hårt jakttryck och vi förväntas oss att även du deltar i detta.
 
Många rapporter från jägarna i länet tyder på ett tämligen lugnt/stabilt läge beträffande vildsvinens förekomst. Senvinterns kyliga väder med snö skördade nog en hel del nyfödda kultingar vilket gör att årets tillväxt i vildsvinspopulationen får anses som klart mindre än under senare år. Som vanligt förekommer ju stora lokala variationer i vildsvinsförekomsten.
När det gäller det stora samhällsproblemet med cesium i vildsvinköttet, i främst nordvästra länsdelen, så erbjuder Strålskyddsmyndigheten gratis provtagning på vildsvin skjutna i Heby kommun. Detta för att följa de årsvariationer som vi vet finns med cesium i viltkött. Jägareförbundet Uppsala län har krävt att hela länet måste omfattas av denna gratisprovtagning. Kravet har ställts till Länsstyrelsen som i sin tur tillskrivet Naturvårdsverket i frågan, men något svar har ännu inte kommit.
 
Och som tidigare sagts skall man inte avstå en bra skottchans på ett yngre vildsvin av flera skäl:
Det är det absolut bästa köttet, de genererar absolut flest skottchanser, risken att skjuta fel kön finns inte då man vid skott mot yngre djur inte selekterar viss typ av kön samt att man höjer medelåldern i den kvarvarande stammen vilket är bra av många skäl.

Färg på kartan: Grön

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-10-02 2019-06-14