Mars -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -18

Vildsvinsstammen är numera etablerad i hela Uppsala län. Även den västra länsdelen har nu fasta stammar av vildsvin. Dom tätaste stammarna återfinns dock i den östra och södra länsdelarna. I den nordvästra ländelen, norra delen av Heby kommun och västra delen av Tierps kommun, har höga halter av cesium i vildsvinsköttet blivit ett stort problem. Detta är inte ett jägarproblem utan ett växande samhällsproblem.

Naturligtvis förekommer stora lokala variationer i vildsvinsstammarnas täthet, redan på några kilometers avstånd kan tätheterna variera mycket. Dom i särklass tätaste vildsvinsstammarna hittar vi Håbo jaktvårdskrets, Bålsta kommun. Men många rapporter, främst från länets östra delar, tyder på att vildsvinsstammarna minskat under 2017 jämfört med 2016. Högt jakttryck på lokal nivå är sannolikt den främsta orsaken till att tätheterna minskat i till exempel Östhammars kommun. Men som sagt dom lokala variationerna är stora, betydligt större än variationerna i älgstammen. Vildsvinsstammen har en låg medelålder och det är olyckligt ur förvaltnings synpunkt. Alltså finns en stark rekommendation till jägarkåren att öka avskjutningen av unga djur i syfte till att höja medelålder. Det finns åtminstone tre mycket goda skäl till att inrikta avskjutningen på vildsvin som är ca ett år och yngre. De djuren har det godaste köttet, de djuren erbjuder flest skottillfällen och risken att skjuta "fel djur" är minimal.

Sedan 16 februari råder förbud att skjuta vuxna vildsvin, det vill säga de som är äldre än ett år. Detta förbud som upphör 16 april är till för att man inte skall skjuta sugga som har nyfödda kulltingar i boet eller med sig. Perioden 16 februari till 15 april har bedömts till den tid på året då de flesta suggor föder sina kulltingar. Sista veckan i februari bjöd på riktigt vinterväder med mycket snö. Med snötäcke på 30 -50 cm börjar vissa problem att uppstå för vildsvinen att hitta föda, på och i marken. Därför är det högst sannolikt att åtlarna drar extra mycket nu när det är "högvinter". Snötäckt mark och fullmåne 2 och 31 mars underlättar säkert jakten vid åtlarna om man nu inte har fast belysning på sina åtlar.

Känslan är den att för 6 – 8 år sedan var det inte många jägare som utnyttjade den här perioden 16 februari – 15 april för jakt på årsgrisar. Men nu noterar vi att allt fler jägare även utnyttjar denna jakttidsperiod, vilket är bra om vi skall kunna uppnå högt ställda mål i avskjutningen. Och dessutom höja avskjutning på yngre djur i syfte att höja medelåldern i vildsvinsstammen. Trots att högvinter nu råder så avråder Jägareförbundet bestämt till "massutfodring" då kanske tonvis med foder vräks ut vid ett och samma tillfälle på samma plats. Lycka till med vildsvinsjakten på de unga djuren.

Färg på kartan: Grön

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-02-28 2019-06-14