September -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

September -18

Det mesta av spannmålsskörden är nu bärgad och därmed lättar trycket på jordbruksmarkerna något. Med på vallar och höstsådda åkrar med vete och raps kan skador orsakade av vildsvin även fortsättningsvis uppstå så var fortsatt uppsärvant på detta.

Efter sommarens värme och torka har väderleken blivit mer normal vilket har gjort att tillgången på vildsvinsmat ökat igen och ett mycket bra ekollonår gör inte saken sämre. Tänk på att stora ekar kan vara en bra åtelplatser framåt skymningen.
 
Men många rapporter från jägarna i länet tyder på ett tämligen lugnt/stabilt läge beträffande vildsvinens förekomst. Senvinterns kyliga väder med snö skördade nog en hel del nyfödda kultingar vilket gör att årets tillväxt i vildsvinspopulationen får anses som klart mindre än under senare år. Som vanligt förekommer ju stora lokala variationer i vildsvinsförekomsten.
När det gäller det stora samhällsproblemet med cesium i vildsvinköttet, i främst nordvästra länsdelen, så erbjuder Strålskyddsmyndigheten gratis provtagning på vildsvin skjutna i Heby kommun. Detta för att följa de årsvariationer som vi vet finns med cesium i viltkött. Jägareförbundet Uppsala län har krävt att hela länet måste omfattas av denna gratisprovtagning. Kravet har ställts till Länsstyrelsen som i sin tur tillskrivet Naturvårdsverket i frågan, men något svar har ännu inte kommit.
 
Och som tidigare sagts skall man inte avstå en bra skottchans på ett yngre vildsvin av flera skäl:
Det är det absolut bästa köttet, de genererar absolut flest skottchanser, risken att skjuta fel kön finns inte då man vid skott mot yngre djur inte selekterar viss typ av kön samt att man höjer medelåldern i den kvarvarande stammen vilket är bra av många skäl. Även om september kanske inte är den största jaktmånaden på året här i Uppland så ta ända chansen att komma ut i skog och mark, rekognosera inför älgjakten och avsluta dagen på en vildsvinsåtel. Och Du, kom ihåg att ditt jaktlag skall rapportera fjolåret småviltsavskjutning i Vildata.se. Detta avser perioden 1 juli 2017 – 30 juni 2018.

Färg på kartan: Grön

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-09-03 2019-06-14