Augusti -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -18

Vildsvinsläget under augusti i Uppland är likartat med situationen under juni och juli. Varmt och mycket torrt väder har medfört att spannmålen mognat och tröskats ovanligt tidigt.

Generellt har detta medfört att problemen i spannmålsåkrarna varit mindre än under senare år. Naturligtvis förekommer stora lokala variationer. Uppfattningen om att det bara är de sent födda kultingarna som överlevt den sena vintern kvarstår vilket gör att det även i augusti förekommer randiga kultingar.

Men uppmaningen är att hålla ett fortsatt högt jakttryck på Upplands vildsvinsstam.

Färg på kartan: Grön

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-08-08 2019-06-14