Februari -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -18

Vildsvinsstammen i Uppsala län har storleksmässigt börjat att stabilisera sig totalt sätt. I den östra delen av Uppland, öster om E4, kan till och med en minskning noteras på många håll.

Däremot i den västra länsdelen mot Västmanland och Dalälven fortsätter vildsvinen att etablera sig i nya områden,
och i områden där vildsvinen dök upp för ca fem år sedan upplever man nu en stark expansion i likhet med vad den östra länsdelen hade för 10-15 år sedan.
I den östra delen av Uppland har man dock visat att genom samverkan mellan jägarna och markägarna samt mellan jaktlagen i närområdet,
att man kan stoppa ökningen av stammen genom ökad avskjutning och därmed balansera vildsvinsstammen på en acceptabel nivå utifrån de lokala förhållandena.

Länet har nu haft en lång rad av milda vintrar vilket varit gynnsamt för vildsvinstammen avseende överlevnad, kullstorlekar och "utvandring" för att etablera sig i nya områden.
Men de Uppländska jägarna har med åren samlat på sig en allt större kunskap om vildsvinen och jakten, vilket nu resulterar att "problem" allt oftare kan hanteras och lösas på ett sansat sätt.

Ett uppseglande problem är cesium 137 i vildsvinsköttet, främst i den västra länsdelen. Genom provtagning med hjälp av bl.a. Strålsäkerhetsmyndigheten håller man på att kartlägga problemet
och vi hoppas att erfarenheterna härifrån och med olika informationsinsatser under 2018 kunna sprida kunskap i ärendet.

Än så länge följer denna vinter samma mönster som de senaste vintrarna, dvs tämligen snöfattig och mild. Detta gynnar naturligtvis vildsvinen och motverkar inte stammens ökning.

Vidare verkar det som om jägarnas allt större jakttryck och kunskap om vildsvinen börjar ge resultat i form av en mer kontrollerad stam på lokal nivå. I den östra länsdelen kommer samstämmiga uppgifter från många håll att vinterstammen nu är betydligt mindre än vad den var förra hösten och vintern. Så bevisligen går det att kontrollera stammen storlek om man har rätt kunskaper och en vilja att ta tag i "problemen".

Ett verkligt problem är de höga bequerelhalterna som mätts upp i vildsvin främst från den västra länsdelen. En utvärdering är på gång av de 250 gratisprov som Strålsäkerhetsmyndigheten genomfört nu under vintern.
Jägareförbundet kommer under våren att genomföra olika informationsinsatser för att redovisa resultat och fakta i Cesiumproblematiken. Vidare undersöks olika möjligheter att få fram mätutrustning där jägarna på ett smidigt, enkelt och tämligen billigt sätt kan mäta bequerelhalterna i sina skjutna vildsvin. Denna oro för höga cesiumhalter får naturligvis inte stoppa vildsvinsjakten, det vore en katastrof för jägarna, markägarna och samhället. Utan vi måste nu gemensamt och snabbt hitta en lösning på detta problem. Så en uppmaning till jägarna är att fortsätta jakten, och då åteljakten under våren och inrikta avskjutningen på de unga vildsvinen. Men självklart skall man testa sitt vildsvinskött om man känner oro inför bequerelhalterna och naturligvis även trikinerna.

Färg på kartan: Gul

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-01-29 2019-06-14