Januari -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -18

Vi har ännu en snöfattig vinter vilket är gynnsamt för många vilda djur, även vildsvinen. Men marker är däremot överfyllda av vatten, på gott och ont.

Denna jaktsäsong går in i sittt slutskede även om vi kan jaga vildsvin året runt. Jakten med hund är i vart fall inne i sista månaden denna gång,
då vi från och med 1 februari inte får använda drivande, stötande eller ställande hund efter älg, hjort, rådjur och vildsvin.

Vi är också inne i en tid då suggorna börjar föda sina kultingar varför vi skall vara ytterst försiktig vid både hundjakten och åteljakten.
Och då menar vi försiktighet med vilka djur vi skjuter så att vi inte skjuter suggor som har sina kultingar liggandes kvar i sina bon som kultingarna gör 3-4 veckor efter födselen.
Alltså höjd försiktighet med att skjuta ensamma vuxna djur. Men lägg gärna jakttrycket på de yngre vildsvinen av minst tre skäl.
Det är det bästa köttet, dom erbjuder flest skottillfällen och risken att "skjuta fel djur" är minimal.

Jägarnas rapporter under senhösten och tidig vinter stärker den bild vi fått under tidig höst, nämligen att vildsvinen minskar på många håll i Uppland och då främst öster om E4.
Väster om E4 fortsätter vildsvinen att etablera sig i nya områden och växer då till snabbt när de hittat jungfrulig mark.
Jakten och förvaltningen måste alltså utgå från de lokala förutsättningarna och glöm inte att samarbetet mellan markägarna och jägarna är jätteviktigt.

Färg på kartan: Gul

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-01-08 2019-06-14