December -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

December -18

I skrivande stund närmar vi oss första advent och det är fortfarande barmark i Uppland. Det är bra för jakten skull. Älgjakten har pågått i snart två månader och det ger oss också goda möjligheter att även skjuta vildsvin under våra jaktdagar i skog och mark. För de flesta av våra så kallade ”älghundar” får vi även skjuta vildsvin, vilket är mycket bra och trevligt för oss passkyttar.

I år infaller ju jul- och nyårshelgerna på ett gynnsamt sätt när det gäller ledigheten vilket är trevligt för oss som längtar efter många jaktdagar. Det som skiljer ut denna höst mot de senaste 5 – 8 åren är att många rapporter från länet säger att vildsvinsstammen minskat markant mot tidigare år. Redan hösten 2017 kom många rapporter om att stammen minskat från ”toppåret” 2016. Och nu menar många att stammen minskat ytterligare och en tydlig skillnad finns mot ”toppåret” 2016. Som vanligt förekommer ju stora lokala variationer i vildsvinsförekomsten. Redan inom en halvmils radie finns stora skillnader i tätheterna. Men för länet som helhet vågar vi påstå att vildsvinsstammen minskat eller stagnerat. Det är säkert glada besked för många lantbrukare. Det visar också att jägarkåren, i gott samarbete med markägarsidan, kan hantera vildsvinsproblematiken om man nu ser det som ett problem.
När det gäller det stora samhällsproblemet med cesium i vildsvinköttet, i främst nordvästra länsdelen, så erbjuder Strålskyddsmyndigheten gratis provtagning på vildsvin skjutna i Heby kommun. Detta för att följa de årsvariationer som vi vet finns med cesium i viltkött. Jägareförbundet Uppsala län har krävt att hela länet måste omfattas av denna gratisprovtagning. Kravet har ställts till Länsstyrelsen som i sin tur tillskrivet Naturvårdsverket i frågan, men något svar har ännu inte kommit.
 
Som tidigare sagts skall man inte avstå en bra skottchans på vildsvin och i synnerhet på ett yngre vildsvin av flera skäl:
Det är det absolut bästa köttet, de genererar absolut flest skottchanser, risken att skjuta fel kön finns inte då man vid skott mot yngre djur inte selekterar viss typ av kön samt att man höjer medelåldern i den kvarvarande stammen vilket är bra av många skäl.

Färg på kartan: Grön
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-11-28 2019-06-14