Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli -17

Sommaren bjuder fortfarande på en del randiga kultingar i markerna trots att den huvudsakliga föryngringssäsongen är över.

Detta måste uppmärksammas noga framförallt vid jakt för skydd av gröda då kultingarna kan vara svåra att se. Och att skjuta bort en sugga för kultingarna ställer till med långt mer skada och oreda i förvaltningen och lantbruket än vad den bortskjutna individen kunnat orsaka.

De gynnsamma förutsättningarna med klimat och föda sedan sensommaren 2016 resulterar i att en större andel än normalt av de unga hondjuren får kultingar. Vilket i sin tur gör det mycket svårt och viktigt när man jagar att verkligen titta så att det inte är dragna spenar, även på de yngre vildsvinen.

Detta är det fjärde starka reproduktionsåret på rad, vilket ger vid handen att det behövs ett fortsatt högt jakttryck på årsungar av vildsvin. Obs då att unga hondjur kan ha kultingar.

Det behöver vidare finnas en stor andel vuxna, kapitala djur i stammen för att minska på eventuella skador och få en mer harmonisk förvaltning vilket innebär att när så är lämpligt så jaga ganska hårt på årsungar av vildsvin men var försiktiga med vuxna djur. Under denna period av året bör inte några vuxna hondjur skjutas, samtidigt som försiktighet bör råda med att skjuta unga galtar. I de områden som under hösten anser sig ha för hög täthet av vildsvin så reglerar man då stammen genom en selektiv avskjutning av unga vuxna hondjur.

Nu under sommaren så koncentreras jakten framförallt till växande gröda och så snart skador upptäcks så bör snarast jakttrycket riktas till de områdena.

Som alltid är det stora variationer inom länet och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-07-04 2019-06-04